Χρήσιμες Πληροφορίες

Αρχική » Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαστάσεις Παλετών

Οι διαστάσεις των παλετών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως δεν ακολουθούν διεθνή πρότυπα. Παρ’ όλα αυτά, λίγες διαφορετικές διαστάσεις χρησιμοποιούνται από τις web περισσότερες εταιρείες.

Παλέτες ISO

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης(International Organization for Standardization -ISO) εγκρίνει έξι (6) διαφορετικές διαστάσεις παλετών, όπως περιγράφονται στο ISO Standard 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling—Principal dimensions and tolerances.

Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Περιοχή που κυρίως χρησιμοποιούνται
1219 1016 Βόρεια Αμερική
1000 1200 Ευρώπη, Ασία
1165 1165 Αυστραλία
1067 1067 Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία
1100 1100 Ασία
800 1200 Ευρώπη

Ευρωπαλέτες

Στην Ευρώπη, η ευρωπαλέτα (EURO Pallet), που χρησιμοποιείται ευρέως έχει διαστάσεις 800x1200mm με ύψος 120mm. Οι κατασκευαστές ευρωπαλετών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του European Pallet Association (EPAL). Βάσει αυτών των προδιαγραφών υπάρχουν οι εξής τυποποιημένες διαστάσεις παλετών.

Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Τύπος
800 1200 EUR, EUR1
1200 1000 EUR2
1000 1200 EUR3
800 600 EUR6 (1/2 της EUR)
600 400 1/4 της EUR
400 300 1/8 της EUR

Αμερικάνικες Παλέτες

Η πιο κοινά διαδεδομένη παλέτα στην Βόρεια Αμερική είναι η παλέτα της Grocery Manufacturers’ Association (GMA) με διαστάσεις 1219x1016mm, και μερίδιο στην αγορά των ΗΠΑ περίπου 30%. Η παλέτα αυτή εμπεριέχεται στην τυποποιημένες κατά ISO παλέτες.

Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Κλάδοι που την χρησιμοποιούν
1219 1016 Super Markets και πολλοί άλλοι
1067 1067 Τηλεπικοινωνίες, Χρώματα
1219 1219 Βαρέλια
1016 1219 Στρατός, Τσιμεντα
1219 1067 Χημικά, Αναψυκτικά
1016 1016 Γαλακτοκομικά
1219 1143 Αυτοκινητοβιομηχανία
1118 1118 Βαρέλια, Χημικά
914 914 Αναψυκτικά
1219 914 Αναψυκτικά, Ξυλεία, Χαρτί
889 1156 Στρατός
1219 508 Λιανεμπόριο