Χρήσιμες Πληροφορίες / Διαστάσεις Containers

Αρχική » Χρήσιμες Πληροφορίες » Διαστάσεις Containers

 

Τύπος

40′ High Cube

40′

20′

20′ Open Top

40′ Open Top

20′ Flat Rack

40′ Flat Rack

Εσωτερικές Διαστάσεις Μήκος 12,056m 12,051m 5,919m 5,919m 12,403m 5,702m 11,820m
Πλάτος 2,347m 2,340m 2,340m 2,340m 2,338m 2,438m 2,184m
Ύψος 2,684m 2,380m 2,380m 2,286m 2,272m 2,327m 2,095m
‘Ανοιγμα Πόρτας Πλάτος 2,340m 2,286m 2,286m 2,286m 2,279m
Ύψος 2,585m 2,278m 2,278m 2,251m 2,272m
‘Ανοιγμα Οροφής Μήκος 5,425m 1,585m
Πλάτος 2,222m 2,162m
Απόβαρο 2900 kg 3084 kg 1900 kg 2174 kg 4300 kg 2330 kg 5260 kg
Χωρητικότητα 76,0 m3 67,3 m3 33,0 m3 31,6 m3 64,0 m3
Φορτίο 29600 kg 27397 kg 22100 kg 21826 kg 25181 kg 28390 kg 25220 kg